مارس 29, 2017

فلزیاب STORM V.8.0

تحلیل گروه مهندسی آلفا الکترونیک: فلزیاب Storm این دستگاه آخرین نسل از سری دستگاه های STORM  سرکت کینگ الکترونیک می باشد. این دستگاه نسبت به دستگاه های مشابه و هم قیمت دارای کارایی بی نظیر و قیمت پایینی میباشد و در سه ورژن تولید می شود. با توجه به تستهای انجام شده این دستگاه می تواند تا عمق ۵/۴-۵/۶ متر پاسخگو باشد.این دستگاه برای کسانی که کارایی بی نظیر را در کنار هزینه پایین می خواهند توصیه می شود.