آگوست 23, 2016
نشان آهو یا گوزن یا غزال

معنی و مفهوم نشان «آهو، گوزن، غزال» در گنجیابی و دفینه یابی

 معنی و مفهوم نشان «آهو، گوزن، غزال» در گنجیابی و دفینه یابی نشان آهو یا گوزن یا غزال نشان آهو یا گوزن یا غزال نشان آهو یا گوزن یا غزال نظر اول:در قبل تاریخ و در طول آن همیشه آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است . آهو با شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. گاها به جاهای پرپیچ و خم نیز اشاره دارد. نقش آهو روی سنگ قبر نیز می تواند باشد. گاها نیز نماد برکت بوده است. اگر نقش یا حکاکی یا تندیس آهو شاخ داشته باشد، ممکن است نمایانگر دفینه یک راهزن باشد . جهت دیدش و شکل پاهایش خیلی مهم بوده و ممکن است به یک ابزار الکترونیکی نیاز داشته باشیم.