مارس 29, 2017

نقطه زن PMD A1000

تحلیل گروه مهندسی آلفا الکترونیک: نقطه زن PMD A1000 نقطه زن PMD A1000 دارای سیستم کاری آنالوگ می باشد . برای افراد با تجربه در زمینه کار با دستگاههای پالسی مناسب می باشد . برای افراد مبتدی به هیچ وجه توصیه نمیشود چون اپراتور باید از روی صدا نقطه زنی،تفکیک و تشخیص عمق را انجام دهد