آگوست 12, 2019

فلزیاب ALPHA SX 8000

تحلیل گروه مهندسی آلفا الکترونیک: فلزیاب  ALPHA SX 8000 از خانواده ی آلفای یونان میباشد که در ترکیه اسمبل شده است. این دستگاه در واقع مجموع سه دستگاه در یک دستگاه می باشد و دارای امکانات بی نظیری می باشد که دست رقبای خود را ازپشت بسته است و قابل رقابت با دستگاههایی است که قیمت ۵ برابری قیمت این دستگاه را دارند. طبق تستهایی که شرکت آلفا الکترونیک انجام داده است این دستگاه قادر است حتی عمق های بالای ۵ الی ۶ متر را نیز نقطه زنی و ردیابی کند و دارای بدنه ای محکم و سخت است که برای کسانی پیشنهاد میشود که از کار با دستگاههای مختلف خسته شده اند و دنبال دستگاهی هستند که جمع و جور ویکپارچه باشد. در مجموع این دستگاه بهترین دستگاه موجود در جهان در نوع خود می باشد.