باستان شناسی

نوامبر 1, 2017
گوهر شناسی | شناسایی سنگ های قیمتی

گوهر شناسی | شناسایی سنگ های قیمتی

گوهر شناسی ( شناسایی سنگ های قیمتی ) ویژگیھای زمین شناسی و توصیفی نام الماس از واژه یونانی آداماس به معنی نشکن ونفوذناپذیر گرفته شده است.شواھدی وجود دارد که این نام ھمچنین برای گونه ھای بی رنگ یاقوت در زمان باستان به کار می رفته است.برای ملاک شناسایی سنگ،گوھر را روی سندان گذاشته وسپس با چکش ضرباتی را به آن می زدند تاببینند که چقدر پایداری می کند.یاقوت بی رنگ والماس از این آزمون سربلند بیرون می آمدند.اما بسیاری از سنگ ھای ارزشمند ھر چند خالص ھم بودند،بلافاصله می شکستند.امروزه نمی توان الماس را تنھا با ویژگی سختی مشخص نمود.
اکتبر 30, 2017
نحوه تشکیل الماس | دانلود رایگان مقاله چگونگی تشکیل شدن الماس با لینک مستقیم

نحوه تشکیل الماس

نحوه تشکیل الماس الماس ها چگونه تشکیل می شوند؟ برخلاف اغلب مردم، زغال سنگ نقش مهمی در تشکیل اغلب الماس ها ندارد. الماس هایی که در سطح یا نزدیکی سطح زمین یافت می شوند، در اثر چهار فرآیند مختلف تشکیل یافته اند. روش های تشکیل الماس: باور شایعی که درباره تشکیل معادن الماس موجود در زمین وجود دارد اینست که، زغال سنگ در معرض دما و فشار بالا قرار گرفته و به الماس تبدیل شده است. برگرفته از کانال عجایب باستان – دفینه یابی و گنج یابی البته این باور رایج، غلط است.زغا سنگ به ندرت در تشکیل الماس نقش ایفا می کند. در حقیقت، اغلب الماس هایی که تعیین سن شده اند از اولین گیاهان بوجود آمده در زمین نیز قدیمی تر هستند. این مورد میتواند به تنهایی مدرک کافی برای خاتمه این باور، که منابع الماس زمین از زغال سنگ تشکیل یافته اند باشد. برای دانلود مقاله در اینجا کلیک کنید
اکتبر 29, 2017
شیوه های تدفین در عصر آهن

سنت ها و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران

سنت ها و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران اثر:دکتر حسن طلایی چکیده: از نظر مطالعات باستان شناختی، داده های تدفین مردگان و آداب مرتبط با آن اطلاعات ارزشمندی را در زمینه جنبه های غیر مادی فرهنگهای پیش ساز تاریخ فراهم می آورد. در این مقاله آداب تدفین دوره فرهنگی عصر آهن ایران در نیمه غربی فلات ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. به نظر می رسد در این دوره پایه های اولیه اعتقادات جدید مذهبی مردمان ساکن در ایران پایه ریزی شده است. بازتاب این تحول در همگونی نسبی شواهد باستان شناسی دیده می شود. برگرفته از کانال تلگرام باستان شناسی و دفینه یابی عجایب باستان در این دوره شیوه های زندگی یکجا نشینی و کوچگری رایج بوده است. افزون بر آن، دراین مقاله چشم اندازهای پژوهشی، متدلوژی و محدودیت های مطالعاتی مورد توجه قرار گرفتنه است   برای دانلود مقاله در اینجا کلیک کنید  
اکتبر 28, 2017
دلمن ها به چه بنایی گفته می شد

دلمن ها

دلمن ها به چه بناهایی گفته می شود چکیده دلمن ها بناهایی متعلق به پیش از تاریخ اند که با چند تخته سنگ مسطح افقی و عمودی پوشانده شده اند. همانگونه که می دانیم، مطالعه فرهنگ عامه در همه زمانها و مکانها، کاری شایسته است. مقاله حاضر نیز پژوهشی در ارتباط با کارکردهای فرهنگ موسوم به دلمن، بر ها، به بدنبال اساس شواهد تاریخی و باستان شناختی است و با تفسیر و تبیین و مطالعه داده حلقه ای برای ارتباط آنها با مطالعات مردم شناختی می باشد. در ارتباطات با دلمن ها آثار قلیلی در ایران به نگارش در آمده است. اما باید اذعان کنیم به رغم اینکه در برخی نواحی، دلمن هایی وجود دارد که قدمت آنها به ده هزار سال پیش باز می گردد، چنین آثاری هنوز هم مفهوم کارکردی خود را در بین مردمان کنونی برخی از مناطق جهان، از دست نداده اند. توجه عظیمی که به خاستگاه دلمن ها می شود به جهت پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان است. ممکن است اینها ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما چنین به نظر می رسد که دارند و دقیقا همین مساله است که پژوهش پیرامون کارکردهای چنین بناهایی را ضروری می سازد برای دانلود رایگان این مقاله در اینجا کلیک کنید
اکتبر 26, 2017
آیین های تدفین اقوام باستان

آیین های تدفین اقوام باستان

آیین های تدفین اقوام باستان مراسم و آیین های مربوط به مردگان و چگونگی برخورد با شخص مرده از رسومی می باشد که همیشه باعث ایجاد باور های اساطیری شده اند؛ اساطیری که همگی آنها توجیهی برای این مراسم اند. این باور های اساطیری در ابتدا، خود معلول مراسم مربوط به مردگان بوده اند؛ بعد که همراه با مراسم مقبولیت یافتند به عنوان علت آن مراسم و توجیهی برای آنها محسوب شده اند. دانلود کتاب الکترونیکی آیین تدفین اقوام باستان مطالبی را برای روشن تر شدن موضوع برای شما بیان می کند. برای دانلود رایگان کتاب در اینجا کلیک کنید
اکتبر 25, 2017
بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان | ادبیات کتیبه ای

ادبیات کتیبه ای

ادبیات کتیبه ای بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان مقالۀ حاضر در خصوص کتیبه های از دورهپارتی است که در شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه قرار دارد. این نقش برجستۀپارتی دونفر را تصویر کرده است که در دو گوشۀاین نقش برجسته دو کتیبه نوشته شده است. کتیبۀسمت راست به سبب فرسایش چندان قابل قرائت تازه ای نیست؛ اما کتیبۀسمت چپ پیش از این قرائت دیگری، یعنی گودرز پسر گیو، شده بود. نگارنده بر اساس مشاهدهنزدیک و قالبگیری به قرائت دیگری، یعنی گودرز پسر اردوان، رسیده است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. برگرفته از کانال تلگرام عجایب باستان
اکتبر 24, 2017
نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار)

نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار)

نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار) تحقیقات باستان شناسی بر روی قبور سنگی بلوچستان چکیده تدفین سنگی یکی از منابع مهم در جهت شناخت مذاهب و فرهنگ پیشینیان، مطالعه تدفین های باستانی است. تدفین بخشی از فرهنگ معنوی و مادی یک قوم محسوب میشود و در هر منطقه از ویژگیهای خاصی برخوردار است، از آنجا که نحوه خاکسپاری برخاسته از تفکرات، عقاید و فرهنگ جامعه است، با مطالعه آنها می توان به بازسازی روند تکامل فرهنگی جوامع باستان پرداخت؛ همچنین پژوهش بر روی سنت های تدفین یکی از بهترین راههای مطالعه تأثیر و تأثر تمدنهای همجوار در طول تاریخ بشری است. بررسی های جدید باستان شناختی منطقه بلوچستان نشانگر آن است که در منطقه جنوب و جنوب شرق ایران نوعی از تدفین با نام “گور سنگی” Burial Cairn  در دوران حکومت پارتیان رواج داشته است که نمونه های مشابه با آن در مناطقی همچون کرمان، هرمزگان، فارس و بوشهر دیده شده است. این نوع از تدفین گودالهای نه چندان عمیقی میباشند که روی آن را با انبوهی از سنگهای الشهای پوشانده اند. مشابه این شیوه تدفین در سرزمینهای شرقی و جنوبی همجوار ایران از قبیل: بلوچستان پاکستان و حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز مشاهده شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقهبندی انواع تدفین در بلوچستان ایران در دوره اشکانی و همچنین بررسی چگونگی تدوام شیوههای تدفین از دوران پیش از آن است. این تحقیق با انجام بررسی میدانی و پیمایش در منطقه، قبور مورد نظر را شناسایی و تجزیه و تحلیل کرده و با ارائه مستندات باستانشناسی از قبیل: طبقه بندی ساختار قبور و مقایسه گونه شناختی نمونه های سفالین به معرفی، دسته بندی و ارائه گاه نگاری نسبی این سنت تدفین می پردازد. نتایج مقایسه گونه شناختی سفال موید تاریخ گذاری پارتی این سنت تدفین میباشد برای دانلود مقاله در اینجا کلیک کنید
اکتبر 20, 2017
گنجینه گمشده ی اسپانیایی

گنجینه گمشده ی اسپانیایی

گنجینه گمشده ی اسپانیایی  یک دزد دریایی به نام ریش قرمز طی دو سال دزدی دریایی در سال­های ۱۷۱۶ تا ۱۷۱۸ ثروت فراوانی برای خودش ذخیره کرد. در این سال­ها همگان معتقد بودند کشوری بیشتر قدرت دارد که طلا و جواهر بیشتری داشته باشد. اسپانیایی­ها در این مورد سرآمد دیگران بودند آنها با استخراج معادن در آمریکای جنوبی این جواهرات را در کشتی­های بزرگ به اسپانیا منتقل می­کردند.
اکتبر 17, 2017
ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍی ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍی ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ، ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺣﺮﻭﻑ ﺭﻣﺰﻱ، ﺧﻂ، ﺗﺒﺎﺩﻝ ﭘﻴﺎﻡ، ﺯﺑﺎﻥ، ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ، ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۲۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﻴﭻ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺷﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻳﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ Pictographs ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻘﻮﺵ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺎ ‏( ﺣﻚ ﻳﺎ ﺣﺠﺎﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ (* ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ Petroglyphs. petrographs ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ‏( Pictographs ‏) ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ‏( Petroglyphs ‏) ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﺭﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻏﺎﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﺎﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻳﺦ ﺯﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ . ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺍﻛﺜﺮﺍً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ ‏( ﺭﻳﺰﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺮﺑﻦ ‏) ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻘﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻧﺎﻥ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﺩﻳﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺗﻘﺮﺑﻴﺎً ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻘﻮﺵ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰ ﻛﻮﻫﻲ ﺍﺳﺖ . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ، ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ کانال باستان شناسی قدمت
اکتبر 3, 2017
باستانشناسی

باستانشناسی

باستانشناسی مقدمه باستانشناسی از یک سو مسیر تاریخ را تعیین می کند و از سوی دیگر مادر تاریخ است. روشن کردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از اصول اساسی این رشته است. هدف از تحصیل در این رشته، تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی و کاوشهای باستان شناسی در مناطق مختلف کشور، همچنین تامین کادرهای تحقیقی، فرهنگی و هنری سازمانی مربوط می باشد. رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی به مطالعه آثار باستانی سه دوره پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی می پردازد. دانشجویان در طی چهار سال با آثار باستانی دوران پیش از تاریخ ایران، بین النهرین و مصر و تمدن و فرهنگ اسلامی آشنا می شوند. باستان‌شناس فردی است که در محل‌های باستانی کاوش می‌کند، یافته‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد و پس از تعیین ارزش مادی و معنوی و تخمین قدمت آثار، آنها را در بازارهای عتیقه به فروش می‌رساند. در گذشته‌ای نه چندان دور، جامعه ما چنین دیدگاهی نسبت به باستانشناس داشت. در واقع مردم باستان‌شناس را با «عتیقه جمع‌کن» یا «عتیقه‌ فروش» یکی می‌دانستند. کاری که بسیاری از شاهزادگان و درباریان دوره قاجار و پهلوی به عنوان یک سرگرمی ساده، برای کسب درآمد بیشتر انجام می‌دادند. اما در حقیقت باستان شناس یک تاجر یا عتیقه ‌جمع‌کن نیست. بلکه‌ یک‌ محقق‌ است‌؛ محققی‌ که‌ شواهد لازم‌ را برای‌ تحقیقات‌ خود از طریق‌ بررسی‌ ، پژوهش‌ و کاوش‌ در نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ که‌ روزی‌ محل‌ تردد، سکونت‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ انسانی‌ بوده‌ است‌، به‌ دست‌ می‌آورد‌ و سعی‌ دارد تا گذشته‌ را براساس‌ یافته‌های‌ خود بازسازی‌ کند. باستان‌شناسی‌ از یک‌ سو مسیر تاریخ‌ راتعیین‌ می‌کند و از سوی‌ دیگر مادر تاریخ‌ است‌. در واقع‌ روشن‌کردن‌ گذشته‌ هر جامعه‌ از نظر‌ اقتصادی‌، فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ یا مذهبی‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ نظر باستان‌شناسان‌ دشوار یا حتی‌ غیرممکن‌ است‌. عضویت در کانال تلگرام قدمت
سپتامبر 25, 2017
نارنجک مسلمانان

نارنجک مسلمانان

نارنجک مسلمانان  نمونه های ساخته شده از نارنجکهایی که مسلمانان در جنگ های صلیبی علیه اروپاییان از آن استفاده کردند دانشگاه فرانکفورت آلمان نارنجک های دستی یکی از قدیمی ترین سلاح هایی است که در جنگها از آنها استفاده شده است. قدیمی ترین نارنجک ها توسط چینی ها توسعه یافت. آنها کوزه های دهانه گشاد را از مار های زنده و سمی پر کرده و به طرف دشمن پرتاب می کردند که در نتیجه نیش مارها و عقرب ها تلفاتی بر دشمن وارد می کرد.  در طی جنگ های صلیبی در مواقعی مسلمانان که به حالت دفاعی رفته بودند و در قلعه ها سنگر گرفته بودند برای اولین بار به توصیه محققین نظامی خود، باروت را در ظرفهایی کوچک و سفالین ریخته و به سمت صلیبی ها پرتاب میکردند . جنگ های صلیبی از ۱۰۹۵ تا ۱۲۹۱ بین مسلمانان و مسیحیان بر سر بیت المقدس (اورشلیم) ادامه داشت و نهایتا با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت. در کانال تلگرام دفینه یابی و گنج یابی عضویت رایگان داشته باشید تا به سوالات خود به نحو احسنت برسید
ژوئن 26, 2017
سکه شناسی - مسکوکات دوران هخامنشی

سکه شناسی – مسکوکات دوران هخامنشی

سکه شناسی – مسکوکات دوران هخامنشی سکه شناسی دوران هخامنشی درسال ۵۴۶ ق.م کوروش کشور لیدی را تسخیر کرد و بسیاری از نواحی یونان نشین، آسیای صغیر نیز تحت سلطه وی درآمد و متوجه ضرب سکه گردید ولی به علت مرگ وی فرصت ضرب سکه بدست نیامد و در زمان داریوش اول(۵۲۲-۴۸۶ق .م) به همراه برقراری نظم در کشور پهناور ایران ضرب مسکوکات آغاز گردید. مسکوکات هخامنشی به سه نوع متفاوت تقسیم گردیده: ۱- مسکوکات ایران مرکزی: سیمین به نام سیکل یا شکل زرین به نام دریک یا زریک که دارای تصویر کماندار پارسی یا تیردان و کمان و گاهی اوقات نیزه و یا دشنه بصورت زانو بر زمین زده. ۲- مسکوکات ساتراپها: مانند داتام (فرمانروای کلیکه)- فرتاباز (فرمانرای فریگیه) ابروکوماس (فرمانروای سینوپ)و… که تصویر تصویر فرمانروا بر روی مسکوکات و تصویر خدایان یونانی در پشت سکهه قرار دارد. ۳- سکه های امرای تابع هخامنشی: مانند مانند قبرس و کاری و لیسی که جالبترین آنها متعلق به صیدا است که نقش کشتی جنگی در یک طرف و تصویر اردشیر سوم بر گردونه‌یی در طرف دیگر است.
ژوئن 22, 2017
کشف خطوط و علائم ترکی در سنگ‌نگاره‌های تیمره

کشف خطوط و علائم ترکی در سنگ‌نگاره‌های تیمره

کشف خطوط و علائم ترکی در سنگ نگاره‌ های تیمره با کشف خطوط و علائم تُرکی در تیمره، خردادماه محققان مرکز مطالعاتی ترکیه برای بررسی این خطوط به این منطقه سفر می‌کنند. از کشف نمونه‌ها و علائم خطی تُرکی در تیمره خمین: این تصاویر علائم خط ترکی باستان است که ردپای آن تا سیبری کشیده شده است. فراوانی این خطوط در این منطقه باستانی، در خصوص قدمت آنها: این خط مربوط به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است. شکلی که ترک‌ها آن را بر روی نان‌های خود نقش زده و آن نان را نان همای سعادت می‌نامیدند و معتقد بودند که با خوردن آن سعادت خواهند یافت. در حال حاضر نیز در ترکیه هنوز این نقوش استفاده می‌شود و حتی در مغولستان این نقش را که به مانند حرف Y با دو خط افقی در زیر آن است به عنوان سعادت و خوش‌رکاب بودن بر اسب‌ها داغ می‌زنند. پژوهشگر ایران باستان با بیان اینکه این خطوط را می‌توان در جنوب شرق عربستان در کتیبه‌های بلقیس مربوط به قوم سبا دید، اظهار داشت: منطقه تیمره گنجینه‌ای از آثاری است که در کشورهای آسیانه میانه و یمن وجود دارد و باستان‌شناسان خط عربی این خطوط را ریشه خط کوفی و عربی باستان می‌دانند و بیش از صدها مورد از این خطوط که مربوط به هزار دوم تا پنجم است را به فراوانی در بوم‌ها، دیوارها، کوه‌ها و دره‌های تیمره می‌توان دید. این خطوط برای اولین بار در این منطقه کشف شده است و برخی از باستان‌شناسان قدمت آن را قبل از تمدن ایلام می‌دانند و برخی نیز آن را مربوط به دوره کاسی‌ها می‌دانند که بعدها از فلات ایران به بین‌النهرین کوچ کردند. نویسنده کتاب “موزه‌های سنگی، هنرهای صخره‌ای” با اشاره به اینکه در خردادماه برخی از محققان مرکز مطالعاتی ترکیه برای بررسی این خطوط و علائم به منطقه تیمره سفر خواهند کرد، افزود: این خطوط قطعاً می‌تواند ردپایی برای محققان کشورهای آسیایی باشد و علاوه بر آن اسرار بسیاری را از گذشتگان و تاریخ ایران روشن می‌کند و مسلماً تصویر دیگری را از ایران برای جهان به نمایش خواهد گذاشت.
می 14, 2017
10 راز بزرگ و حل نشده تاریخ باستان شناسی و جهان

۱۰ راز بزرگ و حل نشده تاریخ باستان شناسی و جهان

۱۰ راز بزرگ و حل نشده تاریخ جهان هیچ چیز به اندازه حل نکردن معما، پازل و یک راز نمی تواند فکر آدم را مشغول کند. در سراسر دنیا و در طول تاریخ، رازهای بی شماری وجود داشته اند که برخی از آنها هچنان کشف نشده باقی مانده اند و این سوال در ذهن به وجود می آید که چرا این رازها مخفی شده اند؟ چرا کدنویسی شده اند؟ چرا با عکس نمایش داده شده اند؟ این معماهای پیچیده تقریبا با اعصاب و روان فردی که سعی در کشف آنها دارد، بازی می کند. شاید برخی از آنها حل شوند و هدفشان مشخص شود. اما برخی هنوز هستند که همچنان راز آلود هستند و هیچ‌کس تاکنون نتوانسته منظور اصلی آنها را تشخیص دهد. ۱۰ تا از بهترین آنها را برایتان انتخاب و معرفی کرده ایم.
آوریل 29, 2017
۸ کشف عجیب باستانی در سال ۲۰۱۶

۸ کشف باستان‌ شناسی عجیب دنیا در سال ۲۰۱۶

۸ کشف مهم باستان‌ شناسی جهان در سال ۲۰۱۶ سال ۲۰۱۶ چندین کشف مهم باستان‌ شناسی داشت که مهم‌ترین این اکتشافات توسط باستانشناسان آمریکایی یافت شده‌است که آنها را در زیر مطلب زیر تقدیم دوستان میکنیم.